ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ประจำสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดประช…

ดูเพิ่มเติม

+26

ความรู้สึกทั้งหมด

4Mahanee Saha, Sabri Baru และ คนอื่นๆ อีก 2 คน