บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกในคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

นที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกในคุณ “ชาติ …

ดูเพิ่มเติม

+15

ความรู้สึกทั้งหมด

3Pheerapha Thongdaeng และ คนอื่นๆ อีก 2 คน