บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกในคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

———————————————————————

วันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกในคุณ “ชาติ ศ…

ดูเพิ่มเติม

+9

ความรู้สึกทั้งหมด

66