ร่วมต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 2 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ร่วมต้อนรับคณะนิเทศการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

+3

ความรู้สึกทั้งหมด

3Pheerapha Thongdaeng และ คนอื่นๆ อีก 2 คน