ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาชีพในท้องถิ่นตำบลไพรวัน

———————————————————————

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาชีพในท้…

ดูเพิ่มเติม

0:37 / 0:37

+41

ความรู้สึกทั้งหมด