ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ประจำเดือนมีนาคม 2567

———————————————————————

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดประชุมบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อช…

ดูเพิ่มเติม

+20