คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมพบปะและแจ้งวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

———————————————————————

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด โ…

ดูเพิ่มเติม

+207