ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางขุนทอง

เลขที่ 137  (วัดบุณณาราม) หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง

อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส 96110

โทรศัพท์ 073-530779, 098-0864985

E-mail :  nfetakbai.bangkhuntong@gmail.com