ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายสุรชัย นวลมาก

———————————————————————

วันที่ 23 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายสุรชัย นวลมาก อดีตเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่ 8 ณ วัดกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสนราธิวาส