ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ประจำสัปดาห์

———————————————————————

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดประชุมบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการแข่งขันกีฬา กศน. ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด และโครงการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น ในระดับทอง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส