กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567”

———————————————————————

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ เข้าร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567” เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญและได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีละหมาดฮายัต กิจกรรมสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนิทรรศการให้ภาพเล่าเรื่อง ย้อนรอยอดีต กศน. สู่ สกร. อย่างยั่งยืน ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส