ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮำมาดีวิทยา (สกร.อำเภอตากใบ)

เลขที่ 14/4 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนทอง

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 0848548790

E-mail : phatcharee8790@gmail.com