เตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 วิชาเลือกเสรี

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินการจัดเตรียมข้อสอบ วิชาเลือกเสรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/takbainfe/posts/pfbid02mbeVvRYKNYC2XKcwda7iPSLPD4FsjXwFRPipsrv8QnrUQXNmhJRnsiR8wEwSMg2el