ร่วมเป็นเกียรติในการตัดสินการประกวดและร่วมสนับสนุนข้อมูล กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายธนพัฒน์ ชาญแท้ ครูอาสาฯ ประจำ ศรช. เข้าร่วมเป็นเกียรติในการตัดสินการประกวดและร่วมสนับสนุนข้อมูล กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2567 โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้ผ่านคัดเลือกระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าประกวดในระดับเขต ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/takbainfe/posts/pfbid02c3BrriPdszGQcpj4AZZMQ8PzhYjmafBrQsUzEvtm6Z3qFRiJC5CKJoEBnmsbrdRul