ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ประจำปี 2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายอาหมัด นีระ ครู สกร.อำเภอตากใบ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมปกครอง ที่ว่าการอำเภอตากใบ โดยโครงการนี้มีเยาวชนอำเภอตากใบสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 23 คน และจะทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ได้เป็นตัวแทนของเยาวชนอำเภอตากใบเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 5 คน ซึ่งการสัมภษณ์จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/takbainfe/posts/pfbid0XwSPxjESFY2L9ADCUiqva84rVk5KiGygwy6hMqbhycMdoim5F7CWaCGuVbqdMgu9l