ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ ครู สกร.อำเภอตากใบ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ชี้แจงข้อราชการสำคัญและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ที่ประชุมทราบ โดยมีว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุมอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/takbainfe/posts/pfbid0L7ALyvqaXyRDrc1QBm2BK3FA366wkjojMpMhC6WEbNLdjKc7bmomK18adDdmUH8Sl