นำเสนอการพัฒนา ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้ครูอาสาฯ ประจำ ศรช. ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ศกร.ตำบลนานาค ศกร.ตำบลบางขุนทอง ศกร.ตำบลโฆษิต และศกร.ตำบลศาลาใหม่ ดำเนินการนำเสนอการพัฒนา ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/takbainfe/posts/pfbid02RNqfyySbcMoDpvALQ6ffnN4fgfbLh5fpLjYCJJuvxkca9FVvCpPHUnT4P2Lx7yK3l