กิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณลานต้นไทร สกร.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/takbainfe/posts/pfbid0MARpjdF9MK2R8j1dUCfbqUZmrX9ARN87yxgtYnFNNxsBU46qZxU7t1rW7dZQVJB8l