ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดประชุมบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย การจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการการศึกษา สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและแนวทางการประเมินครั้งต่อไป แจ้งแผนการดำเนินโครงการของ สกร.จังหวัดนราธิวาส รายงานการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครู ภาคเรียนที่ 2/2566 และนำเสนอการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/takbainfe/posts/pfbid02GSRAdjWwSbqpR9Xhc8TUx2V3e1dy7YiuZV3opGVMjvh6pBJnTVtrU4SEqPzxubdSl