#โครงการพัฒนาอาชีพทางเลือกในพื้นที่ภัยพิบัติ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวมุนา สะนิ ตำแหน่งครูอาสาฯ พร้อมด้วยนางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ตำแหน่งครูอาสาฯประจำ ศรช. นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพทางเลือกในพื้นที่ภัยพิบัติ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2567 ณ ตลาดกลางผลไม้อำเภอสุคิริน