#วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 พฤษภาคม 2567

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน