#ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบลสุคิริน ประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในการดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตย พร้อมทั้งให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส