สาระน่ารู้ในวันนี้ขอนำเสนอ!!!!เรื่อง“”””โรคที่มากับหน้าฝน”””…ฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลง หากใครที่ไม่ดูแลสุขภาพให้ดี พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝน ที่ควรระวัง…โรคระบบทางเดินอาหาร…โรคระบบทางเดินหายใจ…โรคที่เกิดจากยุง…ติดเชื้อทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง…โรคเยื่อบุตาอักเสบ#ด้วยความห่วงใยจากศกร.ตำบลร่มไทร

Read more