พิธีเปิดตลาดผ้าทอ พลังหัตถศิลป์ (Soft Power) สร้างสรรค์อีสานชายแดนใต้และงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ

พิธีเปิดตลาดผ้าทอ พลังหัตถศิลป์ (Soft Power) สร้างสรรค์อีสานชายแดนใต้และงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ

วันที่ 30 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายไพศาล มะเจ๊ะหะ ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางสาวยารูนา ดาโอ๊ะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ลายผ้าทอ ผ้าถิ่น ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะ ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดผ้าทอ พลังหัตถศิลป์ (Soft Power) สร้างสรรค์อีสานชายแดนใต้และงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ จัดโดยมหาวิทยาหาดใหญ่โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ เป็นหัวหน้าโครงการ คณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ และส่วนราชการ ในพื้นที่ โดยมี ดร.ซาการียา สะอิ ส.ส.นราธิวาส เขต๔ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฯ ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส