#ร่วมสมทบทุนสร้างห้องสมุดเพื่อประชาชนอำเภอสุคิริน

สกร.อำเภอสุคิรินขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงวันที่ 1 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ขอขอบพระคุณ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส คณะผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และข้าราชการบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ในโอกาสร่วมสมทบทุนสร้างห้องสมุดเพื่อประชาชนอำเภอสุคิริน เนื่องด้วยห้องสมุดชำรุดทรุดโทรม คานไม้ผุพังไปบางส่วน และเพื่อให้ห้องสมุดเพื่อประชาชนอำเภอสุคิรินได้ให้บริการหนังสือ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่คนในพื้นที่ต่อไป สกร.อำเภอสุคิรินขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ค่ะ