#ร่วมรับการนิเทศการสอบปลายภาค ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2566

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ

วันที่ 3 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ร่วมรับการนิเทศการสอบปลายภาค ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จาก สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน ณ สนามสอบโรงเรียนสุคิรินวิทยา