ติดต่อเรา

สถาบันการศึกษาปอเนาะมูฮำมาดีศึกษา

เลขที่ 344 บ้านไอร์ดีแย หมู่ที่ 4 ตำบลร่มไทร

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190

โทรศัพท์ 080-0554805

โทรสาร 073656190

Facebook : ปอเนาะมูฮำมาดีศึกษา