รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดตั้งเวรประจำวัน ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน โดยมีนางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ครูอาสาประจำศรช.พร้อมด้วยนางสาวมูอาซะห์ เตะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุคิริน