ประชุมวางแผนการดำเนินงาน บุคลากรสกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางสาวมูอาซะห์ เตะ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เพื่อติดตามงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดกิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน