เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน. แดนใต้ ระดับจังหวัด

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวมูอาซะห์ เตะ ครูอาสาปอเนาะฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน. แดนใต้ ระดับจังหวัด

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส และสนามกีฬา(ชั่วคราว) สกร.จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส