เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ นางสาวมูอาซะห์ เตะ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ณ โรงแรมอิมพีเรียล ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จ.นราธิวาส