รอมฎอนสัมพันธ์ สกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวมูอาซะห์ เตะ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมละศีลอด พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน