#ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

#ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ นางสาวกาตีนี สาเด็ง ตำแหน่งครู พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอสุคิริน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ตลาดนัดกะลูบี ตำบลมาโมง จังหวัดนราธิวาส

#เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้น กรอกใบสมัครได้ที่ สกร.อำเภอสุคิริน

#สอบถามเพิ่มเติม 073656190