รอมฎอนสัมพันธ์ สกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน ละศีลอด พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668928056976300&id=100015773647495