ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ศกร.ตำบลเกียร์ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการทุกประเภท [โครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน]

-รางวัลชนะเลิศตอบปัญ

Read more

การแข่งขัน Talk ในหัวข้อ ของดีเมืองสุคิริน[โครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน]

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์/การตอบปัญหาสารานุกรมไทย ผ่าน Kahoot[โครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน]

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้[โครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน]

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more