เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำศรช. พร้อมด้วยนางสาวมุนา สะนิ ตำแหน่งครูอาสาฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 โดยมีว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668912860311153&id=100015773647495