เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันครบรอบ 38 ปี ยกฐานะกิ่งอำเภอสุคิรินเป็นอำเภอสุคิริน

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายมะรอยาลี มะเเซ ตำแหน่งครู พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันครบรอบ 38 ปี ยกฐานะกิ่งอำเภอสุคิรินเป็นอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ณ ที่ว่าการอำเภอสุคิริน

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668907176978388&id=100015773647495