ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายมูฮามัดสกรี ลาบูอาปี ตำแหน่งครู และนายไพศาล มะเจ๊ะหะ ตำแหน่งครู เป็นตัวแทน สกร.อำเภอสุคิริน ในการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สถาบัน สกร.ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668905946978511&id=100015773647495