“สถาบันศึกษาปอเนาะรับการนิเทศ

“สถาบันศึกษาปอเนาะรับการนิเทศ” วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดั ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้​ นายสมบูรณ์   มามะ​ ครูสกร.อำเภอสุไหงปาดีพร้อมด้วยบุคลากรครู​ สกร.อำเภอสุไหงปาดี ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตุลฟาลาฮ​ ร่วมประชุมกับ​กับ​ ผอ.สช.และเจ้าหน้า พร้อมพบปะพูดคุยกับโต๊ะครู นักศึกษา​ เพื่อพัฒนาด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนถามทุกข์สุขการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ ของนักศึกษา​ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตุลฟาลา