จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินโครงการสานพลัง TO BE NUMBER ONE ร่วมสร้างสถานศึกษาปลอดยาเสพติด

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินโครงการสานพลัง TO BE NUMBER ONE ร่วมสร้างสถานศึกษาปลอดยาเสพติด

*********************************

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30-16.30 น.

     นางหทัยกาญจน์  วัฒนสิทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการสานพลัง TO BE NUMBER ONE ร่วมสร้างสถานศึกษาปลอดยาเสพติด โดยมีนายรังสรรค์ บุตรมาตา  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 140 คน

  ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศกร.ตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส