“งานสถาบันศึกษาปอเนาะดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัย”

“งานสถาบันศึกษาปอเนาะดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัย”  

  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗    นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดั ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายสมบูรณ์    มามะ ตำแหน่งครู   ดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะภาษาในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์  ม.8  ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส