คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบไวนิล แผ่นผับ และคู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 29 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก- ลก มอบหมายให้บุคลากรครู ศกร.ตำบล ร่วมรับมอบอุปกรณ์ไวนิล แผ่นผับ และคู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เดินรณรงค์การรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป ณ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส