รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวสาพูวานี บินแวบือราเฮง ครูอาสาฯประจำปอเนาะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส