ขอประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิกให้ความรู้อันตรายจากเหตุเพลิงไหม้ สำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุ