เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567 สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครผ่านออนไลน์


✍️สมัครได้ที่
☀️ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก (ห้องสมุดประชาชน)
☀️ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก
☀️ศกร.ตำบลปาเสมัส
☀️ศกร.ตำบลปูโยะ
☀️ศกร.ตำบลมูโนะ
กรณี นักศึกษาต้องการเทียบโอนผลการเรียน สามารถติดต่อห้องทะเบียนเท่านั้น