ประชุมประจำสัปดาห์

วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มดีเด่นระดับภาคใต้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ และเตรียมวางแผนการอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจร่องรอยเอกสารต่างๆภายในชมรมในเดือนมิถุนายนนี้ และนอกจากนี้ได้เตรียมการออกบุธนิทรรศการและร่วมประกวดผลิตภัณฑ์อาชีพ โดยมอบหมายให้นายอาดือนา เจ๊ะอาแซ ครูอาสาฯ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส