ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชา วิชาช่างก่อสร้าง หลักสูตร 60 ชั่วโมง ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา

วันที่ 5-27 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโกล-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ สุไหงโกลก มอบหมายให้นางสาวซาพูวานี บินแวบือราเฮง ครูอาสาฯ ประจำปอเนาะ ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชา วิชาช่างก่อสร้าง หลักสูตร 60 ชั่วโมง ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส