โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮุดา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวซาพูวานี บินแวบือราเฮง ครุอาสาปอเนาะ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส