จัดการเรียนการสอน

#จัดการเรียนรู้ ระดับ ม.ต้น ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา

วันที่ 10 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวซาพูวานี บินแวบือราเฮง ครูอาสาปอเนาะ ตำบลมูโนะ จัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาระดับ ม.ปลาย รายวิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส