ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก- ลก มอบหมายให้นางสาวสุไวบะห์ มะมิง ครูอาสาฯประจำปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากรครู ศกร.ตำบลมูโนะ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ พื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส